طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به حمایت و پشتیبانی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: در حوزه دانش بنیان وظیفه ما پشتیبانی از فعالان این عرصه است.