مرور برچسب

آزمایش ایدز

چرا غربالگری ایدز منع قانونی دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از ایسنا، پروین افسر کازرونی رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت درباره چرایی نادرست بودن غربالگری ایدز پیش از ازدواج، گفت: آزمایش اچ آی وی هیچ وقت نمی‌تواند تحت عنوان…