طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
شناسایی افرادی که در خطر حمله های قلبی هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و اخیرا محققان ماده‌ای شناسایی کردند که این کار را برای پزشکان آسوده کرده است.