مرور برچسب

آزمون هوش

فرزند باهوش نصیب پدران احساساتی می‌شود!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ نقش پدر در رشد و بالندگی کودک، اهمیت بسزایی دارد. بر اساس شواهد روزافزون علمی و تجربی، آن دسته از پدرانی که به تربیت و پرورش فرزندانشان رسیدگی می‌کنند، به‌ ویژه آنهایی که فرزندانشان را مورد…