طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی گفت: بروز بیماری‌های ژنتیکی، یکی از مهم‌ترین اثرات مخرب آلودگی هوا بر روی بدن افراد است.