مرور برچسب

آلرژن

همه چیز درباره آلرژی های فصلی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ در روز های پایانی سال هستیم و هر روز به نوروز و فصل بهار نزدیک تر می شویم. با رسیدن بهار هوا گرم تر شده، درختان سرسبز و پوشیده از شکوفه های رنگارنگ می شوند، اما برای بعضی این فصل برابر با بروز…