مرور برچسب

آلرژِ در فصل بهار

«آلرژی های فصلی» زمینه ارثی دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ صبا عرشی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی در برنامه «صبح و زندگی» گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت در خصوص آلرژی های فصلی گفت: آلرژی های فصلی همان طور که همه می دانند افرادی را درگیر می کند…