مرور برچسب

آلودگی موبایل

لطفا با تلفن همراه وارد دستشویی نشوید!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ یکی ازمشکلاتی که امروزه رواج پیدا کرده استفاده مکرر از تلفن همراه است که گریبان‌گیر اقشار و سنین مختلف شده است. اعتیاد به این ابزار هوشمند به حدی رسیده است که استفاده آن تنها به خانه، محل کار،…