مرور برچسب

آمار سرطان

معاون بهداشت وزارت بهداشت در همايش ملي مبارزه با سرطان عنوان کرد : انتشار آمار سرطان برای اولین با…

دکتر رئیسی گفت: براساس آمار سال ٩٣ كه براي اولين بار منتشر مي شود، تعداد سرطان ها در كل كشور در آن سال، ۱۰۹ هزار نفر مبتلا به سرطان بوده است. به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش ملی مبارزه با سرطان ضمن…