مرور برچسب

آنتی بیوتیک طبیعی

با این پنج آنتی بیوتیک طبیعی آشنا هستید؟

 تجویز آنتی بیوتیک هایی مانند پنی سیلین از دهه 1940 به افراد کمک کرده است که از بیماری های کشنده نجات یابند؛ اما با این حال مردم هنوز برای درمان به مصرف آنتی بیوتیک های طبیعی روی می اورند. طبیب من-  وزارت بهداشت انگلیس با انتشار گزارشی…