طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیراجرایی دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی گفت: در اين كنگره مطالب در حيطه تومورهاي توپر كه شامل تمام سرطان هاي بدن بجز سرطان خون هستند در قالب سخنرانی و كارگاه ارائه می شود.