مرور برچسب

آنکولوژی

ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه آنکولوژی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ احمد مافی دبیراجرایی دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی گفت:در ارتباط با برگزاری دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران اظهارداشت: اين كنگره…