طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعات جدید نشان می‌دهد گرگرفتگی که یکی از عوارض شایع یائسگی است،‌ می‌تواند خطر بروز آپنه خواب و بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.
شاید تصور کنید که افراد بیخیال راحت‌تر می‌خوابند اما بر اساس یک مطالعه جدید، عاملی اسرارآمیز در کیفیت و کمیت خواب شبانه دخیل است.
دل مشغولی های بیش از حد انسان ها را دچار کم خوابی می کند که این موضوع می تواند از نظر جسمی و روحی اثرات مخربی برای افراد در پی داشته باشد.