مرور برچسب

آگرانولوسیتوزیس

درباره آگرانولوسیتوزیس بیشتر بدانیم

به گزارش طبیب من به نقل از روزنامه آفتاب٬ گلبو‌ل‌های سفید مهم‌ترین بخش سیستم ایمنی هستند و در صورت بروز آگرانولوسیتوزیس، بدن در معرض انواع عفونت‌ها قرار می‌گیرد. گرانولوسیت گاهی به عنوان نوتروفیل نیز شناخته می‌شود و این سلول‌ها حاوی…