مرور برچسب

ابراز علاقه

چگونه بفهمید دختری به شما علاقه دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛از نظر مردان، زنان هنگام ابراز علاقه بصورتی زیرکانه و پیچیده عمل می کنند و اکثر آنها جواب های ضد و نقیضی می دهند چون خودشان مطمئن نیستند که چه چیزی در سرشان می گذرد. بنابراین آنچه که اغلب آقایان…