مرور برچسب

ابزار مصنوعی،

با این تکنولوژی نابینایان می بینند

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ دانشمندان در حال ساخت اندام های مصنوعی هستند تا افراد نابینا به وسیله آن بتوانند ببینند و حرکت کنند. در حال حاضر در زمینه بازسازی قوه بینایی و شنوایی برای افرادی که از این موهبت برخوردار نیستند،…