مرور برچسب

ابولا

توسعه پروتئین‌هایی برای درمان سفارشی سرطان/خداحافظی با شیمی درمانی در آینده‌ای نزدیک

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ واکسن های استاندارد برای مقابله با بیماری ها شامل پروتئین یا پاتوژن های استخراج شده از عوامل بیماری زا هستند و پروتئین ترکیب اصلی موجود در واکسن های به کار رفته برای درمان سرطان است. به تازگی…

نقشه خطر شیوع بیماری‌های مهلک در سطح جهان/ موج ویروس‌های نوظهور زیر سر خفاش‌ها است

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ انجمن اکو هلث در نیویورک بر روی پستانداران از نظر اینکه میزبان چه ویروس هایی هستند و اینکه چگونه با انسان تماس برقرار می کنند، تحقیق کرده اند. این تحقیقات نشان می دهد، خفاش ها نسبت به سایر…