مرور برچسب

اتاق همکاری های علمی، پزشکی و دانشگاهی

افتتاح اتاق همکاری های علمی، پزشکی و دانشگاهی ایران و فرانسه

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ علی اصغر پیوندی در مراسم افتتاح اتاق همکاری های علمی، پزشکی و دانشگاهی ایران و فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با حضور سفیر فرانسه در تهران برگزار شد، گفت: با توجه به پیروزی مجدد دکتر…