مرور برچسب

اتوفاژی

کشف ماده‌ای که روند پیری را معکوس می‌کند

محققان «موسسه علم و فناوری دیاژوجیانبوک» DGIST ماده ای را کشف کردند که با کمک آن می توان مکانیسم پیری را شناسایی کرده و روند آن را معکوس کنند. پیری فرآیندی است که طی آن توانایی تقسیم و رشد سلول با گذشت زمان کاهش می یابد که این روند باعث…