مرور برچسب

احتلال روانی

اثرات برگشت‌ناپذیر خشونت بر حافظه

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بر طبق یک مطالعه منتشر شده در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا (PNAS)، قرار گرفتن در معرض رفتارهای خشونت آمیز - حتی در مواردی که یک دهه قبل رخ داده‌اند –می تواند به حافظه کوتاه مدت و…