طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 150 طرح در حوزه بهداشت و درمان آماده بهره برداری و طرحهای فراوان دیگری نیز در دست اجرا است که باید با سرعت قابل قبولی به اتمام برسند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: استان کرمانشاه موقعیت ممتازی به لحاظ توسعه توریسم درمانی دارد.