مرور برچسب

احساساتی

مدل خوابیدنتان اخلاقتان را لو می‌دهد+تصاویر

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ خوابیدن ، بخش مهمی از زندگی است. محققان برای یافتن ارتباط بین شخصیت افراد و نحوه خوابیدن آنها، هزار و یازده نفر را مورد بررسی قرار دادند که هر شرکت کننده می بایست به دو آزمون تست شخصیت پاسخ دهد،…

فرزند باهوش نصیب پدران احساساتی می‌شود!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ نقش پدر در رشد و بالندگی کودک، اهمیت بسزایی دارد. بر اساس شواهد روزافزون علمی و تجربی، آن دسته از پدرانی که به تربیت و پرورش فرزندانشان رسیدگی می‌کنند، به‌ ویژه آنهایی که فرزندانشان را مورد…