طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
علامت سوالی بزرگ در ذهن دانشمندان؛
«پائول کِرن» سربازی است که 40 سال بیدار ماند و فقط 2 ساعت در طول شبانه روز آن هم در حالت کاملا هوشیار دراز کشید.