مرور برچسب

اختلالات کودکان

بین 7 تا 8 درصد کودکان ایرانی بیش فعال هستند

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، دکتر مهدی تهرانی دوست در هشتمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، اختلالات عصبی، تکاملی در سالن همایش بیمارستان امام خمینی با اشاره به پیشرو بودن کشورمان در منطقه در ارائه خدمات روانپزشکی کودکان و…