مرور برچسب

اختلال حافظه پس از درمان سرطان

عوامل مختل کننده حافظه؛ از داروهای صرع تا تغییر سبک زندگی پس از درمان سرطان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ فرامرز امیری ، متخصص مغز و اعصاب، حافظه را ماده اولیه ای دانست که مغز می تواند یکسری اطلاعات را در آن ثبت کند و اگر لازم باشد، بازیابی کند و گفت: هوش یک مرحله پیشرفته تر از حافظه و تجربیات قبلی…