طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سامانه آنلاین تبصره ۷ ماده ۱۳ و راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی با حضور قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی افتتاح شدند.