مرور برچسب

ارائه خدمات به بیماران خاص

پیش‌بینی مراکز جامع برای ارایه خدمات دهان و دندان به بیماران خاص

به گزارش طبیب من به نقل از ایسنا، دکتر جمشید کرمانچی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های بیماران خاص، دریافت خدمات دندانپزشکی است، گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جزو سیاست‌های کشوری است. وی در…