مرور برچسب

ارتباط با دیگران

تیر خلاص تکنولوژی به زبان کودکان/ «تاخیر گفتاری» در کمین است

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ ما در عصری به سر می‌بریم که گوشی های هوشمند به عنوان یک همدم، همیشه کنارمان هستند. اما باید نسبت به این وسایل حساسیت بیشتری نشان دهیم، مخصوصا زمانی که سلامت کودکانمان در میان باشد. یکی از…