طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک شرکت تحویل کالا در سوئیس که برای ارسال کالا از پهپاد استفاده می‌کند، قصد دارد شبکهای پهپادی برای تحویل تجهیزات ،خون و دارو راه‌اندازی کند.