مرور برچسب

ازن

افزایش مرگ ناشی از این بیماری در ایرانیان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ مریم نادری مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در سال های اخیر دانشمندان ثابت کرده اند که آلودگی هوای ناشی از ماشین ها و کارخانه ها، دلیل عمده شروع حملات آسم است. 30 درصد از آسم…