مرور برچسب

ازون

ارتباط مستقیم آلودگی هوا با طول عمر/ قشرهای کم درآمد در معرض خطرند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ بررسی های اخیر دانشمندان آمریکایی نشان می دهد مردان سیاه پوست و قشر کم درآمد بیشتر در معرض خطرات ذرات ریز معلق هوا قرار دارند. اگر سطح ذرات معلق در هوا سالیانه تنها 1 میکروگرم در متر معکب کاهش…