مرور برچسب

از دست دادن وزن بدون رژیم غذایی

خاموش ترین بیماری خودایمنی، 7 علامت مشخص در بدن دارد

لوپوس نوعی بیماری خودایمنی است که می تواند قسمتهای مختلفی از بدن رادرگیر کند، شامل: پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه ها و مغز. لوپوس به عنوان خاموش ترین بیماری خود ایمنی شناخته شده است. طبیب من- این در حالی است که در صورت مشاهده حداقل 4…