مرور برچسب

استاد دانشگاه شهید بهشتی

نقشه برداری مغز در ایران اجرا نمی شود

به گزارش  طبیب من، مجتبی زارعی در نشست خبری که در مورد چهارمین همایش نقشه‌برداری مغز ایران برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشکده علوم و فناوری پزشکی از مهرماه سال گذشته کار خود را رسماً آغاز کرده و مصوبه لازم را از وزارت علوم گرفته است و به طور…