طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیر عامل سازمان انتقال خون؛
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بحث ارزیابی کیفی استخوانی از موضوعاتی بوده که دیدبیشتری به پزشک می‌دهد تا در بحث پیشگیری و روند درمان بهتر عمل کند.
کارشناس کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو، عوارض مصرف نابجای آمپول دگزامتازون را تشریح کرد.