مرور برچسب

استخدام

اگر شغلتان را دوست دارید، این حرفها را هرگز به رئیستان نزنید!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ هنگامی که برای کار کردن به استخدام یک مکان خصوصی یا دولتی در می آیید ممکن است روزهای اول احساس غریبی داشته باشید. به همین دلیل سعی می کنید خود را به کار مشغول کنید و کمتر با دیگران صحبت کنید. بعد…