طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک هورمون استرس در بدن وجود دارد که نقش مهمی در سوخت و ساز و تعیین این که چربی در کجا ذخیره شود، ایفا کرده و می تواند در پس پرده افزایش وزن شما قرار داشته باشد.
سطح بالای کورتیزول باعث استرس و اضافه وزن می شود. در ادامه راهکارهای کنترل این هورمون را در بدن می خوانید.
محققان کشف کردند چاقی بیش از حد دوران بزرگسالی ریشه در برخی مشکلات دوران کودکی دارد.
محققان توانستند میزان هورمون استرس که کورتیزول نام دارد را در موی انسان اندازه گیری کنند.