طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
خانم‌ها بیشتر مراقب باشند؛
هورمون ها مواد شیمیایی پیام رسان در بدن هستند که بر سلول ها و عملکرد صحیح ارگان های بدن تاثیر بسزایی دارند و مقدار غیرطبیعی آن‌ها در بدن با نشانه‌های زیر بروز می‌یابد.