مرور برچسب

استفاده از گوش پاک کن

گوش پاک‌کن یا گوش‌کر کن؟/فرو کردن گوش پاک‌کن در گوش ممنوع!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ یافته‌های جدید مطالعه‌ای که توسط بیمارستان کودکان Nationwide صورت گرفته است، نشان داد که در طول 21 سال (از 1990 تا 2010) 263 هزار کودک در بیمارستان‌های آمریکا به دلیل آسیب‌های مرتبط با گوش…