طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
این روز ها استفاده ازتلفن همراه و فزای مجازی در بین مردم به خصوص دانش آموزان بسیار فرا گیر شده اما واقعا این استفاده از چه سنی و چگونه باید باشد