مرور برچسب

استقامت بدن

5 گزینه غذایی را به رژیم تان اضافه کنید تا دچار خستگی آدرنال نشوید!

غدد فوق کلیه مسئول تولید بیش از 50 هورمون مختلف هستند و البته به غیر از تولید هورمون، فعالیت هایی مانند تنظیم قند خون، هشیاری مغز، سلامت روده،و کمک به تعادل معدنی بدن را نیز به عهده دارند. این غده ها می توانند قربانی عمده ای از عوامل استرس…