مرور برچسب

اسپری ضد باکتری

سرطان پشت درهاى حمام/ دوش باكترى شما را تميزتر مى كند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ اکثر افراد بر این باورند که باید هر روز دوش گرفت و گاهی حتی توجهی به ضرر این اقدام ندارند. از طرفی این امکان وجود دارد که در صورت حمام نرفتن نیز تمیز به نظر برسیم. افرادی که به هر روز دوش…