طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو خراسان شمالی مصرف روغن های نباتی جامد را در بروز بیماری های قلبی و عروقی موثر دانست.