طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
صورت شایع‌ترین مکان برای ایجاد سرطان‌های پوست است اما در صورت استفاده از کرم‌های ضد آفتاب، می‌توان از این بیماری پیشگیری کرد.
دانشمندان موفق به تولید دارویی شده‌اند که می‌تواند پوست را کاملا برنزه کرده و مانع بروز سرطان شود.