مرور برچسب

اضطراب اجتماعی

از حرف زدن در جمع می ترسید؟

وقت حرف زدن در جمع هول می شوید و یا صدایتان می لرزد؟ دوست ندارید صندلی های جلو در معرض دید بنشینید؟ از اینکه دیگران شما را در یک جمع ببینند و قضاوت کنند می ترسید؟ این مطلب را از دست ندهید. اضطراب اجتماعی یعنی چه؟…