مرور برچسب

اضطراب کودکان

آیا كودک من افسرده است؟

به گزارشخبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ اکثر والدین بر این باور هستند که کودکشان هیچوقت احساس افسردگی و اضطراب را تجربه نمی کند زیرا آن ها فکر می کنند این تجربیات، زمانی به وجود می آیند که کودک با عواملی مثل بی عدالتی ، شکست در رابطه…