مرور برچسب

اطلاعیه روابط عمومی وزارت بهداشت

متن منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممانعت وزارت بهداشت برای ورود متخصصین بیهوشی کذب است

به گزارش خبرنگار طبیب من به نقل از خبرگزاری فارس؛ روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت در اطلاعیه تاکید کرد: متن منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مکاتبات ستاد درمان وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی دال بر ممانعت از ورود متخصصین بیهوشی…