مرور برچسب

اطلاع رسانی در حوزه پزشکی

«طبیب من» از کجا آمد؟

رسانه طبیب من، اولین پایگاه تخصصی خبری پزشکی، حاصل تلاش گروهی از خبرنگاران و دبیران خبر است که فعالیت رسمی خود را از بهمن ماه ۱۳۹۵ آغاز کرده است. طبیب من، در زمینه جمع آوری، پردازش، انتشار خبر، تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و…