مرور برچسب

اطلس

اطلس سلولی؛ رویای بلندپروازانه دانشمندان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ هر سلول موجود در هر بافت از چه نوعی است و چه کاری انجام می دهد؟ در هر نوع سلول کدام ژن ها، پروتئین ها یا سایر مولکول ها فعال هستند و چه فرآیندهایی فعالیت آنها را کنترل می کند؟ دقیقا هر سلول در…