طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرد: تمام پایگاه های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ گناباد و تربت حیدریه به حالت آماده باش در آمدند.