مرور برچسب

افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی

افتتاح اولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ اولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی با هدف توسعه آموزش مجازی در کشور راه اندازی شده و صرفا ستاد دانشگاهی است. دانشگاه علوم پزشکی مجازی رشته‌های متعددی را پوشش می‌دهد. دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه…